MARIVELES, BATAAN ─ The National Historical Commission of the Philippines (NHCP) led by its Deputy Executive Director Carminda R. Arevalo, will unveil on Thursday, 23  March 2017 at 10:00 a.m., the historical marker Pinagsimulan ng Death March. The marker states:

PINAGSIMULAN NG DEATH MARCH

MAHIGIT 70,000 SUNDALONG PILIPINO AT AMERIKANONG MGA BIHAG NG DIGMAAN NOONG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG ANG NAGSIMULANG MAGMARTSA SA UTOS NG MGA SUNDALONG HAPONES MULA SA MARIVELES, BATAAN, 10 ABRIL 1942, AT BAGAC, BATAAN, 11 ABRIL 1942.  NAKARANAS NG PAGMAMALUPIT, MATINDING PAGOD, GUTOM AT UHAW ANG MGA BIHAG. MARAMI ANG NAMATAY AT ANG IBA AY NAGKASAKIT. PAGDATING SA SAN FERNANDO, PAMPANGA, ISINAKAY SILA SA TREN PATUNGONG CAPAS, TARLAC. IKINASAWI NG MARAMI ANG KAWALAN NG HANGIN BUNGA NG PAGSISIKSIKAN SA MGA BAGON. NAKARATING ANG MGA NATITIRANG BUHAY SA CAPAS, TARLAC, AT MULING PINALAKAD NG ANIM  NA KILOMETRO HANGGANG SA BILANGGUAN NG CAMP O’DONNEL, 15 ABRIL 1942. KINILALA SA KASAYSAYAN BILANG DEATH MARCH.

Deputy Executive Director Carminda R. Arevalo will officially turn over the marker to the Municipal Government of Mariveles, Bataan through Mayor Ace Jello C. Concepcion. Vice Mayor Angelito S. Rubia and other members of  the Sangguniang Bayan will stand as witnesses during the signing of the certificate of transfer.

The NHCP is the national government agency mandated to promote and preserve Philippine history through its museums, research and publication, and preserve historical heritage through conservation and the marking of historic sites and structures.

For more information, contact the Commemoration and Museum Division at NHCP tel. no. 2547482 loc 126.

20 March 2017