MANILA ─ The National Historical Commission of the Philippines (NHCP) led by its Chairman rene R. Escalante, will unveil the historical marker Kapitolyo ng Sorsogon on Wednesday, 17 October 2018, 8:00 a.m. in Sorsogon City. The marker states:

KAPITOLYO NG SORSOGON

ANG TAHANAN NG ANGKANG DE VERA AY NAGING UNANG TANGGAPAN NI GOBERNADOR BERNARDINO MONREAL SIMULA 1902. PANSAMANTALANG NAGING OPISINA ANG KANLURANG BAHAGI NG GUSALI NG MATAAS NA PAARALANG PANLALAWIGAN HABANG GINAGAWA ANG GUSALING KAPITOLYO. ITINAYO YARI SA KONGKRETO ANG KAPITOLYO NG SORSOGON SA ISTILONG NEO-CLASSICAL KASABAY ANG GUSALING HUKUMAN AT PANLALAWIGANG PIITAN SA PANGANGASIWA NINA ARKITEKTO GEORGE FENHAGEN AT RALPH H. DOANE SA PANUNUNGKULAN NI GOBERNADOR VICTOR ECO, 1915-1017. ITINAYO ANG MONUMENTO NI JOSE RIZAL SA HARAPAN NG KAPITOLYO SA PANGANGASIWA NI ARKITEKTO JUAN ARELLANO SA ILALIM NG ADMINISTRASYON NI GOBERNADOR BERNABE FLORES PALMA, 1923.

Chairman Escalante will officially turn over the marker to the provincial Government of Sorsogon through Governor Robert Lee Rodrigueza. Atty. Renato Obles will stand as witness during the signing of the certificate of transfer.

The NHCP is the national government agency mandated to promote Philippine history through its museums, research and publications, and to preserve historical heritage through conservation and the marking of historic sites and structures.

For more information, contact the Historic Sites and Education Division at NHCP tel. nos. 3351217 and 5231019.