BAGUIO CITY ─ The National Historical Commission of the Philippines (NHCP), led by its Acting Executive Director Ludovico D. Badoy, will unveil the historical marker “Philippine Military Academy” in Baguio City on Tuesday, 21 May 2019, 1:30 p.m..  The marker states:

PHILIPPINE MILITARY ACADEMY

                                    KINIKILALA BILANG KAHALILI NG ACADEMIA MILITAR NA ITINATAG SA KUMBENTO NG SIMBAHAN NG BARASOAIN SA MALOLOS, BULACAN, 25 OKTUBRE 1898 AT NAGTAGAL HANGGANG 20 ENERO 1899.

ITINATAG SA INTRAMUROS, MAYNILA BILANG PHILIPPINE CONSTABULARY SCHOOL ALINSUNOD SA GENERAL ORDER NO. 71, 17 AGOSTO 1905. INILIPAT SA CAMP HENRY T. ALLEN SA BAGUIO ALINSUNOD SA GENERAL ORDER NO. 24, 1 SETYEMBRE 1908.  NAGING ACADEMY FOR OFFICERS OF THE PHILIPPINE CONSTABULARY SA BISA NG ACT NO. 2605, 4 PEBRERO 1916 AT PHILIPPINE CONSTABULARY ACADEMY SA BISA NG ACT  NO. 3496, 8 DISYEMBRE 1928. PINANGALANANG PHILIPPINE MILITARY  ACADEMY SA BISA NG COMMONWEALTH ACT NO. 1 BILANG PAGSASAKATUPARAN NG “NATIONAL DEFENSE PLAN” NI HENERAL DOUGLAS  MACARTHUR, 21 DISYEMBRE 1935. ITINALAGA SI TENYENTE-KORONEL  PASTOR C,. MARTELINO BILANG UNANG PILIPINONG TAGAPAMAHALA., 1936. INILIPAT SA BAGUIO TEACHERS’ CAMP, 1936-1941. PANSAMANTALANG  NAGSARA NOONG SUMIKLAB ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG  HABANG ANG MGA KADETE AY LUMAHOK SA PAKIKIDIGMA. MULING  NAGBUKAS SA CAMP HENRY T. ALLEN, 1947. PINASINAYAAN ANG KASALUKUYANG PAARALAN SA FORT GENERAL GREGORIO DEL PILAR SA LOAKAN, LUNGSOD NG BAGUIO, 1950. NAGSIMULANG TUMANGGAP NG MGA  BABAE BILANG KADETE ALINSUOD SA BATAS REPUBLIKA BLG. 7192, 1 ABRIL  1993.

The Acting Executive Director will officially turn over the marker to LTGen Ronnie S Evangelista, AFP, Superintendent, Philippine Military Academy.  BGen Nestor Florente DC Rayos, AFP will stand as witness during the signing of the certificate of transfer.

The NHCP is the national government agency mandated to promote Philippine history through its museums, research and publications, and to preserve historical heritage through conservation and the marking of historic sites and structures.

For more information, contact the Historic Sites and Education Division at NHCP tel. nos. 3351217 and 5231019.