MANILA ─ The National Historical Commission of the Philippines (NHCP) led by its Executive Director Ludovico D. Badoy, will unveil the historical marker Gusaling Calvo on Tuesday, 14  August 2018, 4:00 p.m. at the Calvo Building, Escolta, Manila. The marker states:

    GUSALING CALVO    
   

ITINAYO AYON SA DISENYO NI FERNANDO OCAMPO SA LUPANG PAG-AARI NG MAG-ASAWANG ANGEL CALVO AT EMILIANA MORTERA, 1938. NAGING OPISINA NG MGA KUMPANYANG PANGNEGOSYO AT PANGKABUHAYAN, 1938-1944. PANSAMANTALANG GINAMIT NG JAPANESE IMPERIAL FORCES, NOBYEMBRE 1944. NASIRA NOONG LABANAN SA MAYNILA, 1945. IPINAAYOS, 1946. ITINATAG ANG MUSEO NG GUSALING CALVO SA IKALAWANG PALAPAG, 1994. ISA SA MGA NANANATILING GUSALING ITINAYO NOONG MGA UNANG BAHAGI NG SIGLO 20 SA DAANG ESCOLTA.

   

Executive Director Badoy will officially turn over the marker to the Temocal Real Estate Corporation through Mr. Concepcion T. Dizon.  Messrs. Rene M. Tiotico, Jr., Roberto M. Teotico and Gerardo M. Tiotico will stand as witnesses during the signing of the certificate of transfer.

The NHCP is the national government agency mandated to promote Philippine history through its museums, research and publications, and to preserve historical heritage through conservation and the marking of historic sites and structures.

For more information, contact the Historic Sites and Education Division at NHCP tel. nos. 3351217 and 5231019.