KALIBO, AKLAN ─ The National Historical Commission of the Philippines (NHCP), led by its Acting Executive Director Ludovico D. Badoy, will unveil the historical markers “Francsico del Castillo” in Kalibo Plaza and  “Labingsiyam na Martir ng Aklan” in Aklan Freedom Shrine, Kalibo, Aklan on Thursday, 25 April 2019, 2:30 p.m. and 2:45 p.m., respectively.  The markers state: 

LABINGSIYAM NA MARTIR NG  AKLAN

                                   MGA MAKABAYAN AT TAGAPAGTANGGOL NG KALAYAAN. SUMAPI SA BALANGAY NG KATIPUNAN SA AKLAN NA ITINATAG SA PAMUMUNO NI HENERAL FRANCISCO DEL CASTILLO, 1897. LUMAHOK SA LABANAN SA LIWASAN NG KALIBO, 17 MARSO 1897. SUMUKO KAY KORONEL RICARDO MONET MATAPOS ITONG MAGPAHAYAG NG AMNESTIYA PARA SA LAHAT NG MG KATIPUNERONG SANGKOT SA PAG-AAKLAS LABAN SA PAMAHALAANG ESPANYOL. IBINILANGGO, PINAHIRAPAN AT BINITAY SA PAMAMAGITAN NG PAGBARIL SA ISANG BODEGA SA KAHABAAN NG CALLE AMADEO, BAYAN NG KALIBO, ALINSUNOD SA UTOS NI KORONEL MONET, 23 MARSO 1897.

 

                                                ROMAN AGUIRRE                              SIMON INOCENCIO

                                                TOMAS BRIONES                               CATALINO MANGAT

                                                DOMINGO DELA CRUZ                    LAMBERTO MANGAT

                                                VALERIANO DALIDA                         VALERIANO MASINDA

                                                CLARO DELGADO                             MAXIMO MATIONG

                                                ANGELO FERNANDEZ                      SIMPLICIO REYES

                                                ISIDRO JIMENEZ                                CANUTO SEGOVIA

                                                BENITO IBAN                                       GABINO SUGCANG

                                                CANDIDO IBAN                                   FRANCISCO VILLORENTE

                                                                                GABINO YONSAL

 

FRANCISCO DEL CASTILLO

 

                                    PINUNO NG HIMAGSIKAN MULA SA BANTAYAN, CEBU. UMANIB SA KATIPUNAN, 1895.  KASAMA SI CANDIDO IBAN, NAGKALOOB NG PALIMBAGAN SA KATIPUNAN UPANG MAILABAS ANG UNANG ISYU NG PAHAYAGANG KALAYAAN, 18 ENERO 1896 AT KANILANG BINUO AT PINAMUNUAN ANG KATIPUNAN SA AKLAN, 1897. NANGUNA SA LABANAN SA KALIBO, AKLAN KUNG SAAN SIYA NAMATAY, 17 MARSO 1897.

The Acting Executive Director will officially turn over the markers to Mayor William S. Lachicha, Municipal Government of Kalibo, Aklan.   Ms. Vanessa Ginoy, Executive Assistant, Mayor’s Office will stand as witness during the signing of the certificates of transfer.

The NHCP is the national government agency mandated to promote Philippine history through its museums, research and publications, and to preserve historical heritage through conservation and the marking of historic sites and structures.

For more information, contact the Historic Sites and Education Division at NHCP tel. nos. 3351217 and 5231019.