MANILA ─ The National Historical Commission of the Philippines (NHCP), led by its Chairman Rene R. Escalante, will unveil the historical marker Claudio S. Teehankee on Monday, 22 April 2019, 10:00  a.m. at the International Headquarters, Knights of Rizal Building, Bonifacio Drive, Port Area, Manila. The marker states:

CLAUDIO S. TEEHANKEE
1918-1989

                                    PUNONG-HUKOM AT TAGAPAGSULONG NG KARAPATANG PANTAO. ISINILANG SA BINONDO, MAYNILA, 18 ABRIL 1918. NAGTAPOS SA ATENEO DE MANILA NG KURSONG BATSILYER SA SINING, 1938 AT ABOGASYA, 1940. ITINALAGA BILANG KATUWANG-KALIHIM NG KAGAWARAN NG KATARUNGAN, 1966; KALIHIM NG KAGAWARAN NG KATARUNGAN, 1967-1968. KASAMANG MAHISTRADO SA KATAAS-TAASANG HUKUMAN NG PILIPINAS, 1968-1986. NAGING PUNONG-KOMANDER NG ORDER OF THE KNIGHTS OF RIZAL, 1971-1984. IPINAGTANGGOL ANG KARAPATANG PANTAO AT SIBIL NOONG PANAHON NG BATAS M,ILITAR. PINANGUNAHAN NIYA ANG PANUNUMPA NI CORAZON C. AQUINO BILANG  IKA-11 PANGULO NG PILIPINAS, 25 PEBRERO 1986. HINIRANG NA PUNONG-HUKOM NG KATAS-TAASANG HUKUMAN NG PILIPINAS, 2 ABRIL 1986. NAGING EMBAHADOR AT PALAGIANG KINATAWAN NG PILIPINAS SA UNITED NATIONS, 1988. YUMAO SA NEW YORK, ESTADOS UNIDOS, 27 NOBYEMBRE 1989.

 

Dr. Escalante will officially turn over the marker to Sir Justice Elihu A. Ybanez, KGCR, Supreme Commander of the Order of  the Knights of Rizal.   Sir Reynato S. Puno, Sr., KGCR, Chairman, Council of Elders and NHCP Acting Executive Director Ludovico D. Badoy will stand as witnesses during the signing of the certificate of transfer.

The NHCP is the national government agency mandated to promote Philippine history through its museums, research and publications, and to preserve historical heritage through conservation and the marking of historic sites and structures.

For more information, contact the Historic Sites and Education Division at NHCP tel. nos. 3351217 and 5231019.