BAGUIO CITY ─ The National Historical Commission of the Philippines (NHCP) led by its Chairman Dr. Rene R. Escalante, will unveil the historical marker Casa Vallejo on Friday, 20 September 2019, 9:00 a.m. in Baguio City. The marker states:

CASA VALLEJO

                                    ITINAYO BILANG DORMITORYO  4 NG CITY GOVERNMENT CENTER NA YARI SA KAHOY AT SAWALI PARA SA MGA MANGGAGAWANG NAGTAYO NG LUNGSOD NG BAGUIO, 1909. NAGING PANSAMANTALANG KANLUNGAN NG 160 ALEMAN NA DINAKIP NG MGA SUNDALONG AMERIKANO SA LOOK NG MAYNILA, 1917. GINAWANG OTEL NI SALVADOR VALLEJO AT TINAGURIANG CASA VALLEJO, 1923. NAGING PANSAMANTALANG KANLUNGAN NG MGA BANYAGANG  TUMAKAS MULA SA HONG KONG AT SHANGHAI PATUNGONG AUSTRALIA SANHI NG BANTANG PANANALAKAY NG MGA HAPON, 1940. ISA SA MGA GUSALING NAIWANG NAKATAYO PAGKATAPOS ANG MALAWAKANG PAGBOBOMBA.  PANSAMANTALANG GINAMIT NG BAGUIO CITY HIGH SCHOOL BILANG SILID-ARALAN, HULYO 1945. MULING NAGBUKAS BILANG OTEL, 1946 AT NAGING ISA SA MGA SENTRONG PANGKULTURA NG BAGUIO.

 

Chairman Escalante will officially turn over the marker to Atty. Perlita Chan-Rondez, Administrator of Casa Vallejo.  Ms. Mitos Benitez Yniguez ,Owner of the Station of Casa Vallejo and NHCP OIC Deputy Executive Director Ar. Reynaldo S. Lita will stand as witnesses during the signing of the certificate of transfer.

The NHCP is the national government agency mandated to promote Philippine history through its museums, research and publications, and to preserve historical heritage through conservation and the marking of historic sites and structures.

For more information, contact the Historic Sites and Education Division at NHCP tel. nos. 3351217 and 5231019.