Manila Metropolitan Theater, 1 Agosto 2022

Isang makabuluhang umaga sa ating lahat. Sa paglulunsad ng Buwan ng Kasaysayan dito sa makasaysayang Metropolitan Theater, mahalagang isulong at ipalaganap ang kahalagahan ng ating mayamang kasaysayan.

Marami sa atin dito ay naranasan kung paano ang magsaliksik at magsunog ng kilay, gumugol ng pera para maghalughog sa mga aklatan at mga sinupan, magtiyagang magbasa ng mga maalikabok na dokumento, magtimbang at maghambing ng mga primaryang batis, upang makapaglabas ng isang pag-aaral na magiging bahagi ng pambansang naratibo.

Ang kasaysayan ay nakasandig sa katotohanan, bunga ng masidhing paraan ng disiplina ng pananaliksik na nakabatay sa mga mapagkakatiwalaang ebidensya. Alam natin na sa kabila ng hamon sa interpretasyon sa ating nakaraan, ang ating gawain ay tahimik na tumitindig at nagpapatuloy.

Sa isa sa kanyang mga sanaysay, sinabi ni Rizal na “upang malaman ang tadhana ng isang bansa, kinakailangang buksan ang mga aklat ng kanyang nakaraan.” Ang ating temang “Kasaysayan, Kamalayan, Kaunlaran” ay sumasalamin sa diwang ito. Tayo ay nagpapagal, nag-aaral, at tumutuklas ng kasaysayan, para sa pagkakakilanlan at pag-unawa sa mga kasalukuyang problemang nakaugat sa nakaraan, habang naghahangad ng mas makatao at mas mapang-unawang lipunan.

Kasama ninyo, narito pa rin ang pangarap ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan para sa ating bayan: “Isang lipunang Pilipino na may mamamayang alam ang kanyang kasaysayan, na nagmamahal sa bayan, at ipinagmamalaki ang kanyang pamanang kultural.”

Patuloy nating sariwain ito at ipagdiwang. Maraming salamat po at mabuhay.