Ngayong Agosto, ipagdiriwang natin ang Buwan ng Kasaysayan na may temang “Pagkakaisaysayan sa Paglaban at Pagbangon”. 

Layon ng pagdiriwang na tingnan ang kasaysayan bilang paraan upang magkaisa ang ating bansa sa gitna ng mga hamon, kabilang ang pandemya ng COVID-19, habang kinikilala na ang bawat isa sa atin ay may kani-kanyang karanasan at kasaysayan. Binibigyan natin ng pagpupugay ang mga bayaning lumaban noon upang makamit ang ating kalayaan, kasabay ng pagkilala natin sa mga bagong bayani na patuloy na nilalaan ang kanilang serbisyo at buhay para sa bayan. 

Antabayanan sa Facebook page na ito at sa mga page ng 27 museo ng NHCP ang mga iskedyul ng aktibidad na inihanda para sa pagdiriwang na ito.

#Pagkakaisaysayan
#Kasaysayan2020
#HistoryMonth2020
#MakeItHistoric

This August, we celebrate History Month with the theme “Pagkakaisaysayan sa Paglaban at Pagbangon” (History of Unity in Struggle and Recovery). 

Our celebration aims to show history as a means to unify the Nation amidst the many challenges it faces, including the COVID-19 pandemic, while recognizing that each one of us has his/her own histories. We honor our heroes down through the ages who fought for our country’s freedom, while we also pay tribute to the new heroes who continuously offer their services and lives for the country.

Click here to download the poster